Pomoc psychologiczna online- Poukładaj puzzle logo

Zobacz wybrane strony:

Oceń Zachowanie

15,99 

Karty pracy “Oceń zachowanie”, zawierają 40 różnych zachowań które przedstawione są w różnych środowiskach. Zachowania odnoszą się do relacji między ludźmi w sytuacjach dnia codziennego oraz w sytuacji kiedy dziecko jaka osobna jednostka podejmuje się działań które szkodzą środowisku oraz otoczeniu i wpływają negatywnie na relacje z rówieśnikami. To dobre ćwiczenie do oceny poznawczej funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, umiejętności odróżniania dobra od zła oraz nauki rozpoznawania podstawowych emocji u siebie i u innych.