Zasady ogólne dotyczące wszystkich konsultacji dostępnych do zapisu na stronie internetowej:

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wiktoria Pełechaty Poukładaj Puzzle Nowa Wieś Ujska 231, 64-850 Ujście, NIP: 7642618082

1. Darmowa konsultacja odbywa się telefonicznie i trwa 15 minut
2. Specjalista przeprowadza wstępny wywiad, który będzie niezbędny w dalszych spotkaniach pomocy psychologicznej i na tej podstawie określa, czy problem/trudności pacjenta podlegają obszarowi pomocy psychologicznej
3. Doradztwo psychologiczne-wyjaśnienie terminu: „Doradztwo psychologiczne oferowane jest osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych”- Helena Sęk.
4. Doradztwo psychologiczne skupia w sobie konsultacje psychologiczne oraz pomoc w zakresie poradzenia sobie z bieżącymi trudnościami.
5. Docelowo konsultacje zakończone są podsumowaniem spotkań oraz wyznaczeniem celów dalszej pracy pacjenta. Jeżeli będzie to koniecznie, proponowana jest dalsza psychoterapia w odpowiednio dobranym nurcie terapeutycznym dla pacjenta w zależności od złożoności problemu.
6.Dobór specjalisty: Wybierany nurt terapeutyczny jest dobierany indywidualnie do pacjenta w zależności od postawionej diagnozy i określenia problemu.
7. Dobór specjalisty: na życzenie pacjenta odbywa się to poprzez podanie adresu,
8. Nie istnieje ograniczona liczba konsultacji. W momencie pogorszenia samopoczucia, zapraszam na ponowne konsultacje.
9.Odwołanie wizyty: Wizytę można odwołać dwa dni przed wyznaczonym terminem spotkania. W przypadku odwołania wizyty w terminie minimum dwóch dni przed wyznaczonym terminem spotkania, środki zostają zwrócone na konto Zamawiającego. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż dwa dni przed wyznaczonym terminem, środki nie podlegają zwrotowi.
10. Odwołanie darmowej konsultacji: Klient który dwa razy nie pojawi się na spotkaniu (niezależnie, czy poinformuje o tym psychologa), nie ma możliwości aby skorzystał on  z darmowej konsultacji po raz kolejny. Możliwe jest zarezerwowanie konsultacji 50-minutowej.
11.Klient oświadcza, że posiada niezakłócony dostęp do internetu i podczas konsultacji przebywa sam w pomieszczeniu. W innym wypadku, pomoc nie będzie skuteczna. Jest to również istotne z uwagi na zasadę poufności.
12.W razie awarii połączenia lub zakłóceń w czasie spotkania, zwracana jest kwota w wysokości 50% ceny konsultacji.
13. Poradnictwo psychologiczne jako usługa świadczona na rzecz zleceniodawcy nie daje gwarancji rozwiązania problemu i powrotu do zdrowia psychicznego.
14.Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
15. W przypadku osób małoletnich oraz dorosłych, jeżeli istnieje zagrożenie życia lub zdrowia  klienta lub innych osób, psycholog zobowiązany jest zgodnie z prawem do poinformowania o takim zagrożeniu rodziców, opiekunów prawnych lub/i zobowiązany jest zawiadomić o tym odpowiednie służby.
16. Reklamację na usługi można złożyć mailowo za pośrednictwem skrzynki kontakt@poukładajpuzzle.pl. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni.